Причини За Глобалното Затопляне

{h1}

От края на 1700 г. Климатът в света се променя бързо, най-вече поради човешки причини.

Климатът на Земята винаги е бил в състояние на поток, сочат данни, събрани от геоложкия запис, проби от ледено ядро ​​и други източници. Откакто обаче започна индустриалната революция в края на 1700 г., климатът в света се променя бързо и безпрецедентно.

Средната глобална температура се е повишила с 1,4 градуса по Фаренхайт (0,8 градуса по Целзий) от 1880 г. насам, според НАСА. Предвижда се температурите да нараснат с още 2 градуса до 11,5 градуса F (1,13 градуса до 6,42 градуса C) през следващите 100 години, според Американската агенция за опазване на околната среда (EPA).

Някои объркаха глобалното затопляне като постоянно, увеличаващо се топлина. Докато глобалната температура се увеличава, тя може да не се превръща в по-висока температура на отделно място. „Глобалното затопляне е важно, защото е толкова устойчиво и глобално по мащаб и защото носи по-екстремни събития, като топлинни вълни - не защото прави всяко място топло през цялото време. Това не прави това“, казва атмосферният учен Адам Собел, автор на „Бурята от вълни: ураганният пясък, променящият се климат и екстремното време на миналото и бъдещето“ (HarperWave, 2014). В допълнение към топлинните вълни, увеличението на в световен мащаб температурата има огромен ефект върху околната среда, като топене на полярни ледени шапки, повишаване на морското равнище и подхранване на опасни и тежки атмосферни условия. Разбирането на причините за глобалното затопляне е първата стъпка към ограничаване на неговите ефекти.

Парниковия ефект

Климатът на Земята е резултат от баланс между количеството постъпваща енергия от слънцето и енергията, излъчвана в космоса.

Постъпващата слънчева радиация удря атмосферата на Земята под формата на видима светлина, плюс ултравиолетова и инфрачервена радиация (които са невидими за човешкото око), според Земната обсерватория на НАСА.

Ултравиолетовото (UV) лъчение има по-високо енергийно ниво от видимата светлина, а инфрачервеното (IR) лъчение има по-ниско ниво на енергия. Част от постъпващата слънчева радиация се поглъща от атмосферата, океаните и повърхността на Земята.

Голяма част от него обаче се отразява на пространството като нискоенергийна инфрачервена радиация. За да остане стабилна температурата на Земята, количеството на постъпващата слънчева радиация трябва да бъде приблизително равно на количеството IR, което напуска атмосферата. Според сателитните измервания на НАСА атмосферата излъчва топлинна ИЧ енергия, равна на 59 процента от постъпващата слънчева енергия.

С промяната на земната атмосфера обаче количеството на инфрачервеното излъчване, напускащо атмосферата, също се променя. След индустриалната революция изгарянето на изкопаеми горива като въглища, нефт и бензин значително увеличи количеството въглероден диоксид (CO2) в атмосферата, според Земната обсерватория на НАСА. Преди индустриалната революция, през топлите междуледникови периоди, концентрацията на CO2 в атмосферата се колебаеше около 280 части на милион (ppm). Графика на НАСА показва бързото увеличение на този парников газ оттогава: през 2013 г. CO2 за първи път достигна 400 ppm. През април 2017 г. концентрацията достигна 410 ppm за първи път в записаната история. Директорът на Scripps Institution of Oceanography CO2 group написа по това време, че се очаква нивата да достигнат 450 ppm до 2035 г., освен ако емисиите на парникови газове ще спаднат значително.

Заедно с други газове като метан и азотен оксид, CO2 действа като одеяло, абсорбира инфрачервено лъчение и не му позволява да излезе от атмосферата. Нетният ефект причинява постепенното нагряване на земната атмосфера и повърхност. [Свързани: Ефекти от глобалното затопляне]

Това се нарича „парников ефект“, тъй като подобен процес протича в оранжерия: сравнително високоенергийният UV и видимата радиация проникват през стъклените стени и покрива на оранжерия, но по-слабата ИЧ не може да премине през стъклото. Прихванат инфрачервен лъч поддържа оранжерията топла, дори и в най-студеното зимно време.

Отляво: естествено срещащи се парникови газове - въглероден диоксид (CO <2></p>), метан (СН <4>) и азотен оксид (N <2> О) - обикновено улавя част от слънчевата топлина, като пази планетата от замръзване. Вдясно: Човешките дейности, като изгарянето на изкопаеми горива, увеличават нивата на парникови газове, което води до засилен ефект на парникови газове. Резултатът е глобалното затопляне и безпрецедентните темпове на изменението на климата.

Отляво: естествено срещащи се парникови газове - въглероден диоксид (CO2), метан (СН4) и азотен оксид (N2O) - обикновено улавяйте част от слънчевата топлина, предпазвайки планетата от замръзване. Вдясно: Човешките дейности, като изгарянето на изкопаеми горива, увеличават нивата на парникови газове, което води до засилен ефект на парникови газове. Резултатът е глобалното затопляне и безпрецедентните темпове на изменението на климата.

Кредит: Will Elder, Национален парк

Парникови газове

В атмосферата на Земята има няколко газове, известни като "парникови газове", защото те засилват парниковия ефект: Въглеродният диоксид (CO2), метанът, азотният оксид, водната пара и озонът са сред най-разпространените, според НАСА.

Не всички парникови газове са еднакви: Някои, като метан, се произвеждат чрез селскостопански практики, включително управление на оборския тор. Други, като CO2, до голяма степен са резултат от естествени процеси като дишане и изгаряне на изкопаеми горива.

Освен това, тези парникови газове не допринасят еднакво за парниковия ефект: Метанът например е около 20 пъти по-ефективен при улавяне на топлина от ИЧ от въглероден диоксид, според Американската агенция за опазване на околната среда (EPA). Тази разлика в способността за улавяне на топлина понякога се нарича „потенциал за глобално затопляне“ на газ или GWP.

CO2 е най-разпространеният парников газ в атмосферата. През 2012 г. СО2 представлява около 82 процента от всички емисии на парникови газове в САЩ, според EPA. "Ние изгаряме изкопаеми горива с висока скорост, вкарвайки все повече и повече CO2 в атмосферата. Това води до увеличаване на затоплянето, точно както е теоретизирано отдавна. Въобще няма въпрос за това", Йозеф Верн, професор по геология и науката за околната среда в университета в Питсбърг, каза WordsSideKick.com.

Метанът (CH4) е вторият най-често срещан парников газ. Метанът е представлявал около 9 процента от всички емисии на парникови газове в САЩ през 2012 г., според EPA. Добивът, използването на природен газ, депата и масовото набиране на добитък са някои от начините, по които метанът се отделя в атмосферата. Хората са отговорни за 60 процента от метана в атмосферата, според EPA.

Хлорофлуоровъглеводороди (CFCs), химикали, използвани като хладилни агенти и горива, са друг основен парников газ, произведен от човека. Използването на CFC е прекратено през 90-те години след откритието, че те изяждат озона, атмосферен слой, изграден от три кислородни атома, който защитава земната повърхност от ултравиолетово лъчение. Дупката в озоновия слой продължава да съществува, както и някои дълготрайни CFC в атмосферата, но CFC са история на успеха, според NOAA. Нивата им в атмосферата вече са или стабилни, или намаляващи.

През 2015 г. производството на електроенергия (60 процента от което се генерира чрез изгаряне на изкопаеми горива) представлява най-голям дял (29 процента) от емисиите на парникови газове през тази година, според EPA. Това беше последвано от транспорт, който представлява 27 процента от емисиите на парникови газове за 2015 г.; промишленост (21 процента); бизнес и домове (12 процента); и селското стопанство (9 процента). Тъй като дърветата действат като мивка за въглеродния двуокис, „управляваните гори и други земи са погълнали повече CO2 от атмосферата, отколкото излъчват“, компенсирайки около 11,8 процента от емисиите на парникови газове през 2015 г., посочва EPA.

Природни причини срещу човешки причини

Историческите промени в климата на Земята включват ледникови периоди, периоди на затопляне и други колебания в климата през много векове. Някои от тези исторически промени могат да бъдат причислени към промени в количеството слънчева радиация, удряща планетата. Счита се, че спадът на слънчевата активност например е причинил "Малката ледена епоха", период на необичайно студен климат, продължил от около 1650 до 1850 г., според НАСА. Въпреки това, няма доказателства, че всяко увеличение на слънчевата радиация би могло да е причина за постоянното повишаване на глобалните температури, които учените сега регистрират, според Националното управление по океански и атмосферни влияния (NOAA).

С други думи, природните причини не могат да носят отговорност за глобалното затопляне. "Няма научен дебат по този въпрос", казва NOAA.

Всъщност почти всеки достоверен източник на научни изследвания от цял ​​свят показва, че човешките причини, предимно изгарянето на изкопаеми горива и последващото повишаване на нивата на атмосферния CO2, са отговорни за глобалното затопляне. Някои от тези организации са Американската медицинска асоциация, Междуправителственият комитет по изменението на климата, Американската асоциация за напредък на науката, Екологичното общество на Австралия, Американското химическо общество, Лондонското геологическо дружество, Американският геофизичен съюз, Международният арктически комитет за наука, Американското метеорологично дружество, Американското физическо общество и Геологическото общество на Америка. Над 197 международни организации са съгласни по този въпрос.

„Честно казано, антропогенните (причинени от човека) промени в климата са не научен дебат, това е политически / икономически дебат, "каза Верн. Според Верн съответният въпрос не е:" Има ли предизвикани от човека промени в климата? Въпросът, върху който трябва да се съсредоточим, е, ако има нещо ". Какво трябва да направим по отношение на климатичните промени, предизвикани от човека? "

Бележка на редактора: Стефани Папас и Марк Лаланила допринесоха за тази статия.

За най-новата информация за парниковия ефект посетете:

  • Тема на WordsSideKick.com: Новини и функции в оранжерията

Допълнителни ресурси

  • EPA: Промяна на климата - Основна информация
  • НАСА: Глобални промени в климата
  • National Geographic: Механизъм на климата - нивото на CO2 на Земята преминава 400 ppm


Видео Добавка: "Без формат" - Глобално затопляне.
Изследване


Какво Причинява
Какво Причинява "Безпрецедентен" Валеж На Тропическа Буря Харви?

Древните Белези На Земята Обясняват Странността На Планината Сейнт Еленс
Древните Белези На Земята Обясняват Странността На Планината Сейнт Еленс

Наука Новини


Какво Е Виновно За Наводненията В Мисисипи?
Какво Е Виновно За Наводненията В Мисисипи?

Как Работи Доплеровият Ефект
Как Работи Доплеровият Ефект

Физиците Просто Измериха Една От Четирите Основни Сили На Природата. Сега Те Са Удряни.
Физиците Просто Измериха Една От Четирите Основни Сили На Природата. Сега Те Са Удряни.

Американците Се Молят За Здраве Сега Повече От Всякога
Американците Се Молят За Здраве Сега Повече От Всякога

Защо Кафето Причинява Лош Дъх?
Защо Кафето Причинява Лош Дъх?


BG.WordsSideKick.com
Всички Права Запазени!
Възпроизвеждането На Използваните Материали Оставя Само Prostanovkoy Активна Връзка Към Сайта BG.WordsSideKick.com

© 2005–2019 BG.WordsSideKick.com